صفحه نخست مزایای کتاب های English Result

اما چرا English Results ؟

بی تردید یکی از معیارهای اصلی گزینش هر دوره آموزشی روزآمدی و کارآمدی آن دوره میباشد.

روز آمدی به مفهوم -  لحاظ نمودن مدرنترین نیازهای زبان آموزان و نیز بکار بستن آخرین یافته ها و نظریات علمی در تدوین دوره آموزشی - و  کار آمدی به مفهوم تحصیل نتایج عملی قابل پیش بینی و امکان اندازه گیری سرعت و مقدار فراگیری که کنترل و هدایت صحیح روند آموختن به گونه ای که نیازهای عینی و واقعی را تامین نماید، مورد نظر می باشد.

با این دیدگاه دوره English Results یک بسته آموزشی جامع و  موفقی ارزیابی میگردد. دوره ای که به عوامل جذاب بیرونی (extrinsic ) و عوامل جذاب درونی ( intrinsic ) بعنوان عوامل موثر و مهم یادگیری به یک اندازه و متعادل توجه نموده است. عوامل بیرونی از قبیل جذابیتهای بصری در صفحه آرائی و چینش مطالب و نیز توجه به ضرورتهای و نیازهای بیرونی ( از قبیل نیاز افراد به فراگیری برای نائل آمدن به اهداف دیگری که فراگیری زبان جزء مقدمه آن باشد) در کنار خلق جذابیتهای درونی در فراگیران ( ایجاد انگیزش و علائق شخصی برای فراگیری) با دقت فراوان مورد توجه و بهره برداری قرار گرفته است.   برخی از این عوامل بیرونی و یا درونی مورد نظر که English Result را از سایر دوره های آموزشی ممتاز مینماید از اینقرارند:


افزایش توجه فراگیران به یادگیری از طریق:

o        ایجاد و تحریک حس کنجکاوی

o        موضوعات سرگرم کننده

o        ایجاد رقابت و به چالش کشاندن زبان آموزان در فرایند یادگیری

o        آمیختن روند فراگیری با فعالیتهای شاد و نشاط انگیز

o        ایجاد فرصتهای عینی و حقیقی به منظور تقویت قوه انتخاب و کنترل ساختارهای زبانی

o        ایجاد فرصت های حقیقی (و غیر مصنوعی ) برای فراهم آوری امکان بهره برداری های شخصی از ساختارهای زبانی

ایجاد جذابیت و فراهم نمودن امکان  فراخوانی آسان آموخته ها
بکار گیری منابع متنوع آموزشی از قبیل

o        گزینش مقالات واقعی از مجلات

o        ایده ها و مطالب  طنزآلود ( که در فراگیری عناصر فرا زبانی و فرهنگی مهم تلقی میشوند)

o        طرح بازی های جذاب و مورد علاقه

o        طرح معماهای جالب و آموزنده

o        ارائه تستهای شخصیت شناسی

o        ایجاد رقابت بین فراگیران با انجام مسابقات دانش عمومی

o        آشنا ساختن زبان آموزان با لایه های فرهنگی از طریق ارائه شعر و داستانهای  ادبی

o        استفاده از زبان هنر برای گسترش ارتباطات فرهنگی و اجتماعی

رویکرد موفقیت محور

o        به چالش کشاندن توان فراگیری زبان آموزان بقدر استعداد و  توان آنان

o        رویکرد مثبت به منظور ایجاد رغبت بیشتر به فراگیری

o        پشتیبانی عالی در ارائه منابع وسیع کمک آموزشی همراه دوره

o        ارائه بازخورد های ملموس نسبت به شیوه پیشرفت زبان آموزان

عمل محوری و کسب تجارب حقیقی
بهره مندی از ساختار روشن و روان در هر درس.

 

با این اوصاف آیا جای هیچگونه تردیدی در انتخاب این دوره بعنوان دوره برتر باقی میماند؟

حوزه آموزشی General English

Developed by JoomLaVision.com

دانلود فایلهای مربوطه