استخدام روز - آموزشگاه علامه سخن

استخدام روز - آموزشگاه علامه سخن

استخدام روز

موسسه فرهنگی علامه سخن : از همکار خانم جهت امور دفتری و اداری با شرایط زیر دعوت بعمل می آید: 1- مسلط به امور دفتری و کامپیوتر 2- منظم و…