تغییر تاریخ آزمون - آموزشگاه علامه سخن

تغییر تاریخ آزمون

تغییر تاریخ آزمون

 

داوطلب گرامی :

 


تغییر تاریخ تا ساعت 12 روز قبل از شروع آزمون امکان پذیر می باشد، در غیر اینصورت وجه آزمون مسترد نمی گردد.

 

هزینه تغییر تاریخ مبلغ 20000 هزار تومان می باشد.

دانلود فرم