GRE - آموزشگاه علامه سخن

GRE - آموزشگاه علامه سخن

جدول زمانبندی

توجه!     توجه! تاریخ های که با رنگ قرمز مشخص شده اند ظرفیت تکمیل می باشد.         برای رزرو و ثبت نام روی این لینک کلیک…

رزرو و ثبت نام

داوطلب گرامی شروع آزمون راس ساعت 10:00 می باشد و داوطلب باید حداقل نیم ساعت قبل از شروع آزمون در اموزشگاه باشد. نتایج آزمون به ترتیب ثبت نام به داوطلب…

تغییر تاریخ آزمون

  داوطلب گرامی   تغییر تاریخ تا ساعت 14 روز قبل از شروع آزمون امکان پذیر می باشد، در غیر اینصورت وجه آزمون امسترد نمی گردد. هزینه تغییر تاریخ مبلغ…